Brzoza odważna

Elżbieta Batory

Uważa się, że na początku XVII wieku węgierska hrabina Elżbieta Batory zamordowała setki młodych kobiet.

Czytaj Więcej